type="text/css">
   
 
  mahmutaslan1
Adı “Kürt„ beyni kiralık olanlar!!!Yazar Adı: Mahmut Aslan

Yazar İletişim: mahmut.aslan@hotmail.com


Yazarın Tüm Yazıları

Eklenme Tarihi: 19.09.2010 Saat: 22:14

Özgürlük mücadelesinin uzun soluklu ve fedekarlik'larla dolu mücadelesini bir takim kara çalmalarla yıpratmak  isteyenlerin sistematik saldırıları devlet desteğiyle hız verildiği Referandum sürecinde deha net ortaya çıktı.

Bu adi“Kürt“beyni egemenlerin hizmetinde olan bazı çevrelerin tek hedefi vardır.

Özgürlük mücadelesini ve kurumlarını halkın gözünde karalamak ve siyasi etkinliğini daraltmaktır.

Kürt coğrafyasında referandum‘a ezici bir çoğunlukla boykot damgasını vurunca bu kaçkınlar sürüsü devletin tüm desteğine rağmen Kürt halkının nezdinde miskali zere kadar bir etkinliklerinin ve degerleri'nin olmadığını anlamış olmalılar.

Özgürlük  Hareketine, Önderliğine ve tüm yurtsever Kürt halkına,hakaret etmekle görevlendirilen ve karşılığında ödüllendirilen bazi“köşe yazarları„kendilerine "eski devrimciler" veya bağımsız isimler takip özgürlük mücadelesine çamur atmaya çalışan kişiler bilerek veya bilmeyerek devlet’in inkar ve imha politikalarının yanında yer almışlardır.

Bu yazımın muhatabı olan“eskiler„ve Kürt halkı için iki tas üst üste koymayan sözüm ona diasporadaki işbirlikçi kürtlerdir.

Özgürlük mücadelesinin demokratik bir çözümün önü açılsın diye ilan ettiği eylemsizlik kararına rağmen gerçekleştirilen imha amaçlı operasyonlarla özgürlük savaşçılarını bombalarla yok etmek isteyen güçlere karsı misilleme direnişini gösterenler  için değil, Kürt coğrafyasına imha amaçlı operasyonlara imza atan ve Kürt halkının özgür iradesiyle seçilmişlere saygı göstermeyen ve tüm mukaddes toprakları kanlı çizmeleriyle çiğneyen egemenlerin istemleri gibi hareket etmiş olduklarının bilmeme farkinda'midirlar.

Bu zeka fukarası özgürlük hareketinin yeminli düşmanlarının; ruhları "egemenlerin" yanında dolaşan, imanları koltuk,şahsi menfaat la dolmuş, özünden koparılan, kalemleri, beyinleri ve vicdanları ihanet şebekesinin emrinde olanlarla birliktedir.

Bunlar; çeşitli TV ekranlarında boy göstermekte ve gazetelerde köşe yazarlığı yapan,ağızlarında ve kalemlerinde kan ve kin damlayan kişilerdir.

Bunlar; TV ekranlarında veya uzatılan mikrofonlara ağızlarından salyalar akıtarak Kürt halk önderine ve Kürt özgürlük mücadelesine saldıran ve özgürlük mücadelesinin kahraman geçmişini ayaklar altına almak isteyen boş tenekelerdir.

Kendilerini eski „Devrimci“ ve Lider diye takdim eden bu kiralık beyinli tellallar güruhuna,Kemal Burkay  denilen egemenlerin avukatı olarak tanınan zat’da katılmıştır.

Ne yazık ki,güruh cephesi özgürlük mücadelesine  saldırmanın sarhoşluğu içinde ne zırvaladıklarını kendileri de bilmiyorlar.

Ancak herkesin bildiği gibi Burkay’in bu pervasızlığı gelecekte devletin kendisine bahş edeceği bir koltuk uğruna  böyle konuşturulduğudur.

Geçmişiyle övündüğünü söyleyen bu zavallı tipler; AKP değirmeninde öğürtülen, un gibi tuz-buz olduğun farkında değiller.

Bu zavallı tipler, tek merkezden, aldığı  emirlerle, görevlerinin; sadece özgürlük mücadelesine karşı çamur atmak "Don Kişot" loğuna soyunmuştur.

Bu  zavallı tiplerin bedeni Kürt,Ana dilleri Kürtçe ama beyinleri egemenlerin hizmetindedir.

bu zavallı tiplere hatırlatmak için ve o kiralık beyinlerine kazımaları gereken bu gerçeği unutmamaları gerekir.

Özgürlük  hareketi ve önder'ligi Kürt halkını yok etmek isteyen tüm tuzaklara karşı kalkan olmuş, cesur insanların oluşturmuş hareketinin adıdır..

özgürlük mücadelesi demokrasi.insan hakları sevdası uğrunda yarım asır'dır süren bir siyasi mücadelenin adıdır.

Bu zavallı tipler iyi bilmelidir ki; Kürt özgürlük mücadelesi ve onun yaratıcısı olan önder'ligi özgürlük yolundaki her türlü fedakarlığa gönüllü talip olmanın adıdır.

Ey zavallı tipler bu yaklaşımlarınızla Kürt halkına yapılan işkenceleri şimdi kimlere meze olarak sunduğunuzun farkında misiniz?

Özgürlük mücadelesi:

Zindanlarda,dağlarda,şehirlerde özgürlük uğruna bedenini siper eden  kahramanları unutulmayacak destanlarının adıdır.

Ey özgürlük destanlarını inkar eden ve çamur atmakta yarışan Kemal burkay gibi zavallı tipler  şimdi kimin uydurma masalında figüran oldunuz?

Evet, 12 Eylül'de yapılan referandumun arka planlananları gün ışığına çıkmıştır.

Kürt coğrafyasında özgürlük mücadelesini  zayıflatmaya çalışan tüm köşe figüranları  belli olmuştur. bir köşe de küresel güç ve bedeni,dili Kürt ama kiralık beyinli kişiler; diğer köşede AKP ve dini politikaya alet eden devletin tüm kurumları.özgürlük mücadelesi üzerinde hesap-kitap yapanlar.

TV ekranlarında boy göstererek 'evet' hanesini güçlendirdiğini ve Boykot’u zayıflattıklarını zannetmektendiler.

Şüphesiz ki özgürlük mücadelesini tanıyanlar bu zavallı tiplerin içine girdikleri durumdan pek şaşırmadırlar.

Çünkü devlet geleneğinin "böl parçala yönet" metod'lari ile , zayıf ve gevşek kişilikli bazı tiplerin düşmesi tabiidir.

Yaşamı boyunca Özgürlük mücadelesine karsı olmakla övünen Kemal Burkay gibi kişilerin Kürt halkı nezdinde delikli para kadar kıymeti kalmamıştır.

Bu zevali ordusuz komutan kişiliğinin bile Kürt coğrafyasında  tedavülden kalktığını bilmeyecek kadar uzaklarda yaşamaktadır.

Kürt halkından özür dilemiş olsaydı belki bir gün Kürt halkı onu bağrına basabilirdi ama "gururunu",  içişleri bakani'nın ayakları altına pas pas etmiştir. Ancak,halkına ihanet eden gittiği yerde mutlaka ihanet eder anlayisi'ile deger bulmuştur.

Sonuç itibariyle çeyrek asir'dir süren özgürlük mücadelesine çamur attıklarını zannedenlere tekrar hatırlatırız ki;

Özgürlük mücadelesi halkımızı ayakta tutan özgürlük ve demokrasi  değerlerini gasp eden  birlik ve beraberliğimizi ayaklar altına alan varlığımızı ve irademizi yok saymaya çalışan günümüzün küresel güçleri karşısında özgürlüğümüze Kandilden bakarız diyen, direnisin  adıdır.

Ey bir türlü Kürt halkının yanında yer olmayı başaramayan "adı Kürt olanlar„ve özgürlük mücadelesinden kaçtıkları için kendilerine  eski sıfatı takan  zavallı tipler egemenlerin emir eri olduğunuzun farkında mısınız?

Ve hangi meçhul ve karanlık yolda olduğunuzu biliyor musunuz?

Özgürlük mücadelesi Kürdistan tarihinin direniş geleneğinin derinliklerinden süzülerek günümüze gelen kararlılığın ve çağdaş direnisin adi olduğunu kavramayan lar Kürt halki'nin mücadelesini anlamış olamazlar.

Özgürlük mücadelesi; Güçlü bir demokrasi ve insanca bir yasam,hedefiyle yola çıkan fedakar insanların bir araya gelenlerin adıdır.

Ey "adı Kürt olanlar„ve özgürlük mücadelesinden kaçtıkları için kendilerine  eski sıfatı takan  zavallı tipler Sizler; Kürt halkını  tarih sahnesinden silmek isteyenlerin devamı politikaların uzantısı  olan bu İktidarın, halkımıza karşı yürüttükleri operasyonları görmüyor musunuz?

Sizlere,Kürt özgürlük mücadelesini sırtından hançerleme misyonunu havale ettiklerini görmüyor musunuz?

Özgürlük mücadelesi; özgürlük,demokrasi ve halkların kardeşliği temelinde verilen mücadeleye baş koymuş olanların tam bir inanç la kurumsal kimliğiyle ve lideriyle bir arada, ayrılmadan ve kopmadan sergiledikleri gönüllü bir dayanışmanın özüdür.

Ey "adı Kürt olanlar„ve özgürlük mücadelesinden kaçtıkları için kendilerine  eski sıfatı takan  zavallı tipler Sizler; dayanışma içinde olduğunuz egemenlerin yanında gururlu musunuz?

Özgürlük mücadelesinin lideri Sayın ÖCALAN‘nin üzerinde uzun süredir devam eden oyunların başrolünde olanların, şimdi kimlerle kol-kola olduğunu deha iyi anlaşılıyor.

Sayin ÖCALAN avrupa ya çıktığında Burkay’ların tavrını hatırlayın, şahsı çıkarları uğruna,hangi kaprislerin içinde bocalandığını anımsarsınız.

Şimdi bu "adı Kürt olanlar„ve özgürlük mücadelesinden kaçtıkları için kendilerine  eski sıfatı takan  zavallı tiplere sormak isteriz. Her uzatılan mikrofona özgürlük hareketi ve önderliğine şahsi menfaatleri uğruna çamur atanlar halkımızın bu referandumda gösterdiği BOYKOT aklinizi başınıza getir dimi?

Adı“Kürt“ olan ve özgürlük mücadelesinden kaçtıkları için kendilerine  eski sıfatı takan  zavallı tiplerin, Hedefsiz, ilkesiz, kimliksiz ve Kürt özgürlük talepleri ile alakası olmayanların safında yer alarak , halkımıza zorla giydirmeye çalışılan teslimiyet elbisesini giydirebileceginizi'mi saydiniz?

Özgürlük mücadelesi dün olduğu gibi bu günde Kürt halkına giydirilmek istenen teslimiyet elbisesini parçalayacağını ispat ede geldiğini hiçmi tanıklık etmediniz?

Ey,adı“Kürt“ olanlar ve özgürlük mücadelesinden kaçtıkları için kendilerine  eski sıfatı takan  zavallı tipler. 

Giydiğiniz elbise, taşıdığınız zihniyet  kimin malı diye, hiç baktınız mı?

Kürt halkı öncü gücü olan partisi ve Önderliğini hiçbir koşulda yalnız bırakmadığını  ve ideolojik yapılanmasından  kopmadan sergiledikleri fedakar anlayışına taniklik etmemişseniz size uygun bir sıfat henüz bulunmamış demektir.

Peki,ya siz  adı „Kürt“ olanlar ve özgürlük mücadelesinden kaçtıkları için kendilerine  eski sıfatı takan  zavallı tipler, dayanışma içinde olduğunuz "teslimiyetçilerin" yanında gururlu musunuz?

Özgürlük mücadelesi özgürlük ve insan haklarının uğrunda aynileşmenin fotoğrafıdır.

Ya sizler; adı „Kürt“ olanlar ve özgürlük mücadelesinden kaçtıkları için kendilerine  eski sıfatı takan  zavallı tipler Kürt coğrafyasında ve Kürt halkının üzerine atilan bonba'larin sesi olmaktan utanç duymuyor musunuz?


 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

MeNü
 
Kullanıcı adı:
Şifre:
Facebook beğen
 
Reklam
 
DuYuRuLaR
 

www.batman1990.tr.gg

BaTMaN 72

--HOŞ GELDİNİZ--
DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ DENGE AZADİ FM ÇOK YAKINDA SİZLERLE OLACAK
İYİ EĞLENCELER
--WWW.BATMAN.TR.GG--

sitemizi ziyaret etti sitemizde kişi online
 

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=